Điều khoản sử dụng

PRIVACY & TERMS OF USE - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Privacy policy – Chính sách bảo mật

Để đem tới tiện ích tối đa cho người sử dụng, Nguoiketruyen.com sẽ thu thập những thông tin không định dạng của trình duyệt và máy chủ cung cấp, ví dụ như lựa chọn, ngôn ngữ, loại trình duyệt, ngày giờ… mà khách truy cập trên website, giống như hầu hết các trang web khác. Đôi khi, chúng tôi cũng sử dụng những thông tin không định danh của người dùng nói chung để tạo ra các số liệu thống kê (tháng này hệ điều hành được khách truy cập sử dụng nhiều nhất…) 

Like most website operators, Nguoiketruyen.com collects the information which is being provided by the web browsers and servers typically. E.g: the browser type, language, the choice which had been made on Nguoiketruyen.com, date and time of each visitor on our website. Sometimes, Nguoiketruyen.com may release non personality identity information reports such as: which website browser does our visitors use monthly. 

External links – Liên kết ngoài

Mặc dù Truyện TR luôn làm hết sức để kiểm soát chất lượng, an toàn và tính phù hợp của những link ngoài, nhưng trước khi click bất cứ đường link dẫn ra ngoài Nguoiketruyen.com, đề nghị người dùng luôn cẩn trọng vì chính lợi ích của mình. Website không chịu trách nhiệm cho mọi link ngoài hiện hữu.

Although our moderator wanted to use qualified external links which are safe and suitable with Nguoiketruyen.com privacy terms. The moderators of Nguoiketruyen.com cannot guarantee the safety of every external link despite our best efforts. So users should not click on external links because of their own risk.

DMCA Compliance

Với bất cứ vấn đề gì về bản quyền, nội dung của những thông tin Truyện TR cung cấp, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ [email protected] để website đảm bảo ghi nhận và sửa đổi kịp thời, đem tới lợi ích lớn nhất cho người dùng.

We need to guarantee that the substance that we host can be re-utilized by different clients unafraid of risk and that it isn’t encroaching the others’ proprietary rights. In any case, we likewise perceive that there are also takedown notices that are invalid or in bad faith. In this case, you may wish to counsel the Chilling Effects site to know what to do. With the owner rights of that content, you may explain the situation and demand that the substance be eliminated under the DMCA. For more information about the content on Nguoiketruyen.com such as: copyright issues, non permission content, please contact us via [email protected].

DMCA Protected