Thông tin truyện

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Audio

Tác giả:

Ngã cật tây hồng thị

Nguồn:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Audio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt
Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!

Danh sách chương

Bình luận truyện