Thông tin truyện

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Tác giả:

Đang cập nhật

Nguồn:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À? của tác giả Nhất Tùng Âm. Nhưng khi thật sự tiến vào Nhật Chiếu, nó mới biết, những gì nó tưởng tượng, không hề khớp và dính một góc nào của Đại sư huynh cả,

 

Đại sư huynh núi Nhật Chiếu, Minh Chúc, phóng túng bất kham, nói năng cợt nhả, hệt kẻ ăn chơi trác táng. Mỗi ngày nếu không phải đang nghĩ cách trốn khỏi sư môn thì là đang nghĩ cách làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Ngoại trừ đẹp ra thì hình như chẳng còn gì cả.

 

Chu Phụ Tuyết nhủ: “Đại sư huynh nhà người ta đều thế à?”

 

Đại sư huynh: “Tu đạo là để trầm mê hưởng lạc nhở? Đệ nói tu đạo là để sống lâu? Vậy được rồi.

 

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm hay  của cùng tác giả.

Danh sách chương